Propozice poháru 2024

Jednotlivé závody mohou mít své vlastní propozice.

Obecná pravidla

 • Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí.
 • Ochranná přilba je povinná.
 • Závodí se za každého počasí, za plného lesního a silničního provozu.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování.
 • V lesních úsecích neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
 • Některé závody vedou částečně na území přírodního parku.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.

Pohárové kategorie

Kategorie se určí dle ročníku narození a zůstává po celý rok stejná.

 • Muži
  • MJ (rok narození 2006 a mladší)
  • M19-29 (rok narození 2005 – 1995)
  • M30-39 (rok narození 1994 – 1985)
  • M40-49 (rok narození 1984 – 1975)
  • M50-59 (rok narození 1974 – 1965)
  • M60+ (rok narození 1964 a starší)
 • Ženy
  • ŽJ (rok narození 2006 a mladší)
  • Ž19-39 (rok narození 2005 – 1985)
  • Ž40+ (rok narození 1984 a starší)

Pohárové kategorie nejsou závislé na kategoriích jednotlivých závodů.


Bodování

Dlouhá trasa:

 1. místo = 100 bodů
 2. místo = 95 bodů
 3. místo = 92 bodů
 4. místo = 90 bodů
 5. místo = 89 bodů
 6. místo a další vždy -1 bod

Krátká trasa:

 1. místo = 50 bodů
 2. místo = 45 bodů
 3. místo = 42 bodů
 4. místo = 40 bodů
 5. místo = 39 bodů
 6. místo a další vždy -1 bod

Bodování v rámci kategorie je shodné jako bodování dlouhé trasy.
Tzn. vítěz krátké trasy obdrží 50 bodů do celkového hodnocení poháru, ale 100 bodů do hodnocení v kategorii.


Hodnocení poháru

 • Do celkového hodnocení se započtou 4 nejlépe bodované závody.
 • Pro klasifikování do celkového hodnocení je třeba dokončit minimálně 3 závody.

Hodnocené trasy

 • Osík – všichni 15,3 km
 • Cyklomaštale – juniorky, všechny ženy a junioři 25 km, všichni muži 50 km
 • Sádek – juniorky, všechny ženy, junioři a muži 60+ 22 km, ostatní kategorie mužů 44 km
 • Moravská Třebová – juniorky a všechny ženy 33 km, junioři a všichni muži 50 km
 • Sedliště – všichni 33 km

Vyhlášení poháru

 • Vyhlášení celkových výsledků Poháru proběhne v sobotu 14. září 2024 v Sedlištích u Jimramova po vyhodnocení posledního závodu.

Kontakt

Ředitel PČMV:

 • Radek Novotný
 • e-mail: whitman@seznam.cz
 • tel: 605 185 339