Propozice poháru 2021

Obecná pravidla

 • Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí.
 • Ochranná přilba je povinná.
 • Závodí se za každého počasí, za plného lesního a silničního provozu.
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování.
 • V lesních úsecích neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
 • Některé závody vedou částečně na území přírodního parku.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.

Pohárové kategorie

Kategorie se určí dle ročníku narození a zůstává po celý rok stejná.

 • Muži
  • MJ (rok narození 2003 a mladší)
  • M19-29 (rok narození 2002 – 1992)
  • M30-39 (rok narození 1991 – 1982)
  • M40-49 (rok narození 1981 – 1972)
  • M50-59 (rok narození 1971 – 1962)
  • M60+ (rok narození 1961 a starší)
 • Ženy
  • ŽJ (roka narození 2003 a mladší)
  • Ž19-39 (rok narození 2002 – 1982)
  • Ž40+ (rok narození 1981 a starší)

Pohárové kategorie nejsou závislé na kategoriích jednotlivých závodů.


Bodování

Dlouhá trasa:

 1. místo – 100 bodů
 2. místo – 95 bodů
 3. místo – 92 bodů
 4. místo – 90 bodů
 5. místo – 89 bodů
 6. místo a další -1 bod

Krátká trasa:

 1. místo – 50 bodů
 2. místo – 45 bodů
 3. místo – 42 bodů
 4. místo – 40 bodů
 5. místo – 39 bodů
 6. místo a další -1 bod

Bodování v rámci kategorie je shodné jako bodování dlouhé trasy.
Tzn. vítěz krátké trasy obdrží 50 bodů do celkového hodnocení poháru, ale 100 bodů do hodnocení v kategorii.


Hodnocení poháru

 • Do celkového hodnocení se započtou 4 nejlépe bodované závody.
 • Pro klasifikování do celkového hodnocení je třeba dokončit minimálně 3 závody.

Hodnocené trasy

 • Osík – všichni 15,3 km
 • Cyklomaraton – juniorky, všechny ženy a junioři 28 km, všichni muži 50 km
 • Sádek – juniorky, všechny ženy a junioři 22 km, všichni muži 44 km
 • Vraclav – juniorky, všechny ženy a junioři 3 okruhy, všichni muži 5 okruhů
 • Moravská Třebová – všichni 50 km
 • Sedliště – všichni 33 km

Vyhlášení poháru

 • Celkové vyhlášení proběhne v rámci vyhlášení posledního závodu.
 • Převzetí trofeje pro nejlepší závodníky je podmíněno osobní účastí vyhlašovaného.


Kontakt

Ředitel PČMV:

 • Radek Novotný
 • e-mail: whitman@seznam.cz
 • tel: 605 185 339